Zehnder ComfoFond-L Q TR

Advantages

  • Využívá konstantní teplotu zeminy pro předehřívání venkovního vzduchu v zimě a pro ochlazování v létě
  • Díky trvale udržitelnému využívání geotermální energie není třeba v zimě používat předehřívač a v létě je přiváděný venkovní vzduch ochlazován
  • Funguje bez dalších energetických nároků
  • Rychlá a z hlediska prostoru nenáročná montáž přímo vedle větrací jednotky
  • Čerpadlo solanky třídy energetické účinnosti A
  • Výměna vzduchu i při nízkých venkovních teplotách
Products and Solutions